API

De betekenis van een API is letterlijk Application Programming Interface (webservice). Een API maakt het mogelijk om andere systemen en software een ‘ingang’ tot het systeem te bieden. Met deze ingang kunnen verschillende systemen met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen. Wij hebben standaard API’s beschikbaar: u kunt alle data beschikbaar in Skwirrel ophalen met behulp van onze webservices.

Inhoud