Intro

Met het beschikbaar stellen van data in de keten wordt er naar gestreefd om digitale communicatie probleemloos te laten verlopen. Steeds meer marktpartijen eisen dat data op een gestructureerde en volgens een bepaalde standaard beschikbaar wordt gesteld. We kunnen bijvoorbeeld werken met ETIM van ketenstandaard voor het bijhouden van kenmerken van artikelen en hun bijbehorende uitwisselformaat SALES005 waarin vastgelegd staat hoe ketenpartners data op een gestructureerde wijze kunnen uitwisselen. Deze data kan dan aangeboden worden aan datapools als 2BA, InstallData en EZ-base.
Wilt u ook probleemloos communiceren met uw ketenpartners, investeer dan in standaardisatie van uw data en in de manier van uitwisselen.
Skwirrel maakt dit voor u mogelijk.
Links voor meer informatie:

Fabrikanten

Het hele proces start met het fabriceren van artikelen. Deze artikelen krijgen een bepaalde identificatie van de fabrikant en hebben vastgestelde kenmerken. Fabrikanten zijn als eerste verantwoordelijk voor correcte informatie van de door hun geproduceerde goederen. Voor leveranciers en groothandels maar ook installateur is het belangrijk dat kenmerken eenduidig zijn en goed gecommuniceerd worden.

Potentiële uitwisselingen

  • 2BA
  • InstallData
  • EZ-base
  • Website/Webshop

Casus
Een van onze klanten is bijvoorbeeld een lichtproducent in het Noorden van het land. Zij maken de mooiste Led-producten en willen dit graag via de groothandel verkopen. Om het echter goed aan te kunnen bieden via de webshop van de groothandel is het belangrijk dat de data gestructureerd wordt en aan datapools wordt aangeboden. Skwirrel heeft deze klant geholpen met het verbeteren van de data, eenduidig maken van data, de producten voorzien van classificatie en de uiteindelijke aanbieding aan 2BA, hetgeen voor de groothandel/leverancier een eis is om de producten te kunnen verkopen via hun webshop.

Groothandels

Als groothandel en leverancier van diverse merken is het belangrijk dat u eenvoudig data kunt ophalen en dat deze data is voorzien van ETIM-kenmerken. Als fabrikanten de artikelen compleet met kenmerken aanleveren aan een datapool dan is het voor Skwirrel kinderspel om dit te uploaden en uw eigen systeem te verrijken. Met deze verrijking van uw data kunnen uw klanten uw producten eenvoudig vinden op websites en in webshops. Tevens is het mogelijk dat u de brutoprijzen in uw systeem laat bijwerken aan de hand van de brutoprijzen die door fabrikanten worden aangeleverd. Kortom minder arbeid aan het complete databeheer en u heeft wel uw data helemaal actueel.

Potentiële uitwisselingen

  • 2BA
  • InstallData
  • EZ-base
  • Website/Webshop

Casus

De ESZET Handelsgroep in Harderwijk is één van de klanten van Skwirrel. Met inmiddels meer dan 60.000 artikelen wordt dankbaar gebruik gemaakt van Skwirrel. Van de fabrikanten die de artikelen compleet met kenmerken aan 2BA aanleveren worden de artikelen automatisch op de achtergrond door Skwirrel bijgewerkt. Dit scheelt enorm veel tijd. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om handmatig de gegevens van 2BA op te halen of bijvoorbeeld afbeeldingen of andere documenten, zoals een DOP-verklaring te koppelen. Doordat groepjes artikelen aan medewerkers toegewezen kunnen worden, is het onderhoud ook beter uit te voeren. Tenslotte is het belangrijk om overzicht te houden. Doordat artikelen ook aan meerdere categorieën gekoppeld kunnen worden, wordt de vindbaarheid van producten verbeterd.

Installateurs

Voor installateurs is een lidmaatschap bij een datapool belangrijk omdat daar alle data omtrent producten van diverse fabrikanten, groothandels, leveranciers kan worden opgehaald. Tevens kunnen hier gegevens worden opgehaald omtrent de calculatietijdnormen die de diverse ETIM-klassen hebben. Deze calculatietijdnormen kunnen de installateur helpen bij het opstellen van de offerte voor de eindgebruiker. Natuurlijk is de data voor de installateur ook beschikbaar om in de eigen database (ERP-systeem) op te nemen en/of te gebruiken voor de website of webshop. Het vergelijken van prijzen van diverse leveranciers is voor de installateur van belang, zeker om een goede calculatie op te stellen. Daarom is het verwerken van condities ook iets wat door Skwirrel geregeld kan worden.

Potentiële uitwisselingen

  • 2BA
  • InstallData

Casus

Een installateur in het midden van het land is bezig met verbetering van zijn ERP en de uitwisseling met datapools. Om hem goed van dienst te kunnen zijn, heeft Skwirrel onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om de tijdcalculatienormen mee te nemen in de communicatie vanaf 2BA. Deze tijdcalculatienormen wijzigen niet heel vaak, dus is het beste om dit in het ERP op te nemen en daar te gebruiken als rekentool. Skwirrel heeft de meest optimale vorm van verwerking doorgesproken met deze klant en ingeregeld. Daarnaast zijn in Skwirrel alle producten van leveranciers/fabrikanten, die men zou kunnen gebruiken in calculaties, opgenomen en is het zo ingeregeld dat een product heel makkelijk overgenomen kan worden in het eigen ERP-systeem. Er is voor deze optie gekozen om te voorkomen dat er 80.000 artikelen in het eigen ERP staan, terwijl er misschien maar 10.000 daadwerkelijk gebruikt worden. Een voorbeeld van optimale samenwerking en ontzorging.