Een PIM systeem volgens ETIM standaard classificatie

Skwirrel

Skwirrel is een PIM systeem voor mensen die op een gemakkelijke manier grote hoeveelheden data willen voorzien van ETIM kenmerken, afbeeldingen, productsheets, et cetera…

Skwirrel is ontwikkeld in co-creatie door gebruikers en databeheerders. Daarom is het systeem zowel eenvoudig als technologisch superieur. Het past perfect bij de dagelijkse praktijk van fabrikanten en/of groothandelsbedrijven.

Updates niet nodig bij een online database

Skwirrel is een online database waarin alle functionaliteiten actueel blijven. Herimplementaties zijn daardoor overbodig en ook updates behoren tot het verleden. De database is namelijk altijd bijgewerkt.

Importeren / exporteren van data

Alle bestandsformaten kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Uitwisseling van gegevens wordt hiermee kinderspel. Als u weet welke gegevens geëxporteerd moeten worden dan doet Skwirrel de rest voor u. Ook het inlezen van reeds verrijkte databestanden van producent of leverancier kan geautomatiseerd worden zodat handwerk tot een minimum beperkt blijft.

Datadelegatie functionaliteit (segmenteren)

Binnen Skwirrel kan per persoon of groep personen een bundel producten (of productgroepen) gedelegeerd worden. Per bundel kan men zien hoeveel procent van de gegevens gevuld is. Het is duidelijk zichtbaar wat er nog moet gebeuren en die zichtbare percentages vormen een prikkel voor mensen om een tandje bij te zetten.

ETIM

In de installatiebranche is de ETIM (Europees Technisch Informatie Model) een standaard classificatie. Deze classificatie zorgt ervoor dat producten met dezelfde kenmerken gegroepeerd kunnen worden. Binnen de elektrotechnische branche zorgt dit voor uniformiteit en herkenbaarheid.

Dynamische publicatie van ETIM standaard

In de nieuwste versie van ETIM wordt geen gebruik meer gemaakt van harde versies maar van een dynamische publicatie. Dit betekent dat elke wijziging, direct beschikbaar is. Er is geen sprake meer van statische versies. Voordeel is dat bij veranderingen in de markt, ETIM de trend volgt en toevoegt aan de standaard zodat het altijd actueel is.

ETIM Modelling Class

ETIM MC (voorheen ETIM RT) staat voor ETIM Modelling Classes en is een uitbreiding op de ‘basis’ ETIM classificatie voor technische producten. In aanvulling op de basis ETIM klassen geeft ETIM-MC specifieke parameters om de betreffende producten als 3D geometrisch object te modelleren en/of parameters voor engineeringstoepassingen. MC klassen worden ook wel productmodellen genoemd. Omdat de MC klassen niet los kunnen worden gezien van de gekoppelde basisklassen (aangeduid met de bekende EC code) vormen de laatstgenoemde ook een integraal onderdeel van een ETIM-MC publicatie.

ETIM Up

Skwirrel ondersteunt tevens ETIM Up. Hiermee kunt u geclassificeerde data uit oude ETIM versies makkelijk muteren naar de dynamische publicatie. Kortom u kunt op eenvoudige wijze up-to-date zijn op de huidige standaard.

“Dankzij de eenvoudige werking van Skwirrel kan ik op gestructureerde manier mijn artikelgroep beheren en bijwerken”

Mathilde

2ba

Bij 2ba zijn alle technische kenmerken en handelsgegevens van producenten en groothandels uit de installatiebranche verzameld in één database. Voor alle partijen is dagelijkse uitwisseling van data met 2ba mogelijk zodat u altijd over de meest actuele data kunt beschikken. Skwirrel kan dit automatisch voor u verzorgen.