Skwirrel

Skwirrel is een PIM systeem voor iedereen die op een gemakkelijke manier grote hoeveelheden data wil voorzien van ETIM-kenmerken, afbeeldingen, productsheets, et cetera…

Skwirrel is ontwikkeld in co-creatie door gebruikers en databeheerders. Daarom is het systeem zowel eenvoudig als technologisch superieur. Het past perfect bij de dagelijkse praktijk van fabrikanten en/of groothandelsbedrijven.

Updates niet nodig bij een online database

Skwirrel is een online database waarin alle functionaliteiten actueel blijven. Herimplementaties zijn daardoor overbodig en ook updates behoren tot het verleden. De database is namelijk altijd bijgewerkt.

Importeren en exporteren van data

Alle bestandsformaten kunnen worden geïmporteerd en geëxporteerd. Uitwisseling van gegevens wordt hiermee kinderspel. Weet u welke gegevens geëxporteerd moeten worden? Dan doet Skwirrel de rest voor u. Ook het inlezen van reeds verrijkte databestanden van producent of leverancier kan geautomatiseerd worden zodat handwerk tot een minimum beperkt blijft.

Vaste kenmerk sjablonen

Middels onze kenmerk sjablonen kunt u afdwingen wat een artikel voor kenmerken zou moeten bevatten, of u nou data van kleding wilt bijhouden en of boormachines u kunt deze volledig zelf samenstellen en de datakwaliteit en vergelijkbaarheid waarborgen.

Datadelegatie functionaliteit (segmenteren)

Binnen Skwirrel kan per persoon of groep personen een bundel producten (of productgroepen) gedelegeerd worden. Per bundel kunt u zien hoeveel procent van de gegevens gevuld is. Het is duidelijk zichtbaar wat er nog moet gebeuren en die zichtbare percentages vormen een prikkel voor gebruikers om een tandje bij te zetten.

ETIM

In de installatiebranche is de ETIM (Europees Technisch Informatie Model) een standaard classificatie. Deze classificatie zorgt ervoor dat producten met dezelfde kenmerken gegroepeerd kunnen worden. Binnen de elektrotechnische branche zorgt dit voor uniformiteit en herkenbaarheid.

Dynamische publicatie van ETIM standaard

In de nieuwste versie van ETIM wordt geen gebruik meer gemaakt van harde versies maar van een dynamische publicatie. Dit betekent dat elke wijziging, direct beschikbaar is. Er is geen sprake meer van statische versies. Voordeel is dat bij veranderingen in de markt, ETIM de trend volgt en toevoegt aan de standaard zodat het altijd actueel is.

ETIM Modelling Class

ETIM MC (voorheen ETIM RT) staat voor ETIM Modelling Classes en is een uitbreiding op de ‘basis’ ETIM-classificatie voor technische producten. In aanvulling op de basis ETIM-klassen geeft ETIM MC specifieke parameters om de betreffende producten als 3D geometrisch object te modelleren en/of parameters voor engineeringstoepassingen. MC-klassen worden ook wel productmodellen genoemd. Omdat de MC klassen niet los kunnen worden gezien van de gekoppelde basisklassen (aangeduid met de bekende EC-code) vormen de laatstgenoemde ook een integraal onderdeel van een ETIM MC publicatie.

ETIM Up

Skwirrel ondersteunt tevens ETIM Up. Hiermee kunt u geclassificeerde data uit oude ETIM-versies makkelijk muteren naar de dynamische publicatie. Kortom u kunt op eenvoudige wijze up-to-date zijn op de huidige standaard.

“Dankzij de eenvoudige werking van Skwirrel kan ik op gestructureerde manier mijn artikelgroep beheren en bijwerken”

Mathilde

Custom classes

Wilt u liever een eigen classificatie systeem aanleggen. Ook hiervoor zijn in Skwirrel mogelijkheden. Door gebruik te maken van vaste waarden wordt ook hier de consistentie van uw data bewaakt.

2BA

Bij 2ba zijn alle technische kenmerken en handelsgegevens van producenten en groothandels uit de installatiebranche verzameld in één database. Voor alle partijen is dagelijkse uitwisseling van data met 2ba mogelijk zodat u altijd over de meest actuele data kunt beschikken. Skwirrel kan dit automatisch voor u verzorgen.

InstallData

InstallData is de Belgische versie van 2BA. In België kunnen fabrikanten lid worden van Fesah om daarmee via InstallData hun artikelen met kenmerken te publiceren. Technisch is dit vergelijkbaar met 2BA maar aan de datakwaliteit worden andere eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van de meertaligheid. Bij Skwirrel kunt u zelf kiezen welke talen u van toepassing wilt laten zijn bij uw data. Alle door ETIM gevoerde talen zijn hierbij mogelijk. Door een keuzepanel blijft het overzichtelijk en ziet u alleen de talen die u aangevinkt heeft.

EZ-base

Voor de bouwsector is het ook belangrijk om gegevens aan te leveren aan EZ-base. Ook dit kan Skwirrel voor u verzorgen.