Privacy- en cookieverklaring van www.skwirrel.eu

Dit is de Privacy- en cookieverklaring van Skwirrel B.V.In deze Privacy- en cookieverklaring staat hoe Skwirrel omgaat met uw persoonsgegevens. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die op u betrekking hebben en u identificeren.

Skwirrel respecteert uw privacy en houdt zich aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt aan de verwerking van uw persoonsgegevens. Skwirrel heeft het recht deze Privacy- en cookieverklaring te wijzigen. Skwirrel zal wijzigingen bekendmaken op de Website. U wordt aangeraden deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Verzamelde gegevens

Skwirrel maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan Skwirrel verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u de Website bezoekt, registreert Skwirrel een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt en de Internet browser waarmee u surft.

Doeleinden van de verwerking

De gegevens die u passief aan Skwirrel verstrekt, worden gebruikt om de kwaliteit en toegankelijkheid van de Website te verbeteren (onder andere door het gebruik van google-analytics). De gegevens worden zoveel mogelijk anoniem verwerkt.

Cookies

De Website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de Internet browser op de computer worden geplaatst. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van een website, zoals welke webpagina’s zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie.

Indien u geen toestemming geeft voor het plaatsen van cookies dan wordt uw ip-adres geanonimiseerd.

Opslag en beveiliging van uw persoonsgegevens

Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en er zullen passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen worden getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking ervan. Hiertoe gebruikt Skwirrel meerdere beveiligingstechnieken, waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Skwirrel bewaart de gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en bovendien niet langer dan wettelijk toegestaan.

Inzage en aanpassing persoonsgegevens

U heeft het recht om gegevens die Skwirrel verwerkten op u betrekking hebben in te zien, te laten wijzigen als zij incorrect zijn en te laten afschermen of verwijderen als zij niet langer nodig zijn. De uiteindelijke beslissing om de gegevens te laten inzien of deze te wijzigen, af te schermen of te verwijderen ligt bij Skwirrel.

Als u van één van deze rechten gebruik wilt maken of andere vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar: info@skwirrel..eu.