Praktijkcase ESZET Handelsgroep in Harderwijk

De ESZET Handelsgroep, met haar kantoor en logistiek centrum te Harderwijk, bestaat uit 3 gespecialiseerde groothandelsbedrijven met elk een zeer uitgebreid programma producten van toonaangevende binnen- en buitenlandse producenten. Denk hierbij aan kabel, gewoon of speciaal, óf aan dataproducten, glasvezelkabel/componenten óf aan speciale industriële/sportaccommodatie-, utiliteit-, onderwater- of bijvoorbeeld gevelverlichting.

Vanuit Harderwijk wordt reeds jaren gestreefd naar hoge klanttevredenheid. Tegenwoordig hangt klanttevredenheid nauw samen met beschikbare informatie voor klanten. Hierbij kan gedacht worden aan allerhande specificaties, afbeeldingen etc. Voorheen was dit in papieren versies aanwezig maar tegenwoordig wordt alles gedigitaliseerd en is het via de webshop beschikbaar. Tevens verhoogt het de klanttevredenheid als prijzen en/of specificaties op een correcte manier worden aangeleverd aan de verschillende dataplatforms zoals 2BA.

Vanuit die databehoefte heeft ESZET al sinds 2005 gekozen voor artikelclassificatie met de ETIM methode. Deze methode zorgt er voor dat men specificaties op een gestructureerde manier vastlegt en dat deze specificaties in de webshop kunnen worden gebruikt als filtervoorwaarde. De ESZET Handelsgroep kreeg behoefte aan een eenvoudig en betrouwbare PIM oplossing die naadloos aansluit bij de praktijk binnen een technische groothandel. Voor ESZET is het volgende van belang:

Vanuit deze requirements is samen met Skwirrel een PIM systeem ontwikkeld waarin ESZET alle informatie kan verwerken. Door de koppeling met externe databronnen is data-entry minimaal en kan efficiënt gewerkt worden. Tevens is daarbij de kans op fouten gereduceerd en kan kwaliteit gewaarborgd worden. Het pakket is intuïtief en het bewerken van de producten is eenvoudig en overzichtelijk. ESZET is een tevreden klant!